okr là gì

Trong quá trình quản lý và định hướng công việc, OKRs (Objectives and Key Results) đã trở thành một cụm từ phổ biến. OKRs là một phương pháp thiết lập mục tiêu và đo lường kết quả chính, được sử dụng rộng rãi trong các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Intel, và LinkedIn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về OKRs, từ khóa chính, phụ và liên quan, và cách áp dụng chúng để đạt được sự thành công.

Định nghĩa OKRs

OKRs là một phương pháp quản lý mục tiêu được đưa ra bởi Andy Grove, người sáng lập Intel. Nó bao gồm hai phần chính: Mục tiêu (Objective) và Kết quả chính (Key Results). Mục tiêu là mô tả ngắn gọn về những gì muốn đạt được, trong khi Kết quả chính là các chỉ số định lượng để đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu. OKRs thường được thiết lập ở mức tổ chức, phòng ban và cá nhân, và được cập nhật định kỳ để theo dõi tiến trình và thay đổi hướng nhanh chóng.

 Tầm quan trọng của OKRs

 1. Định hướng mục tiêu: OKRs giúp tập trung vào những gì quan trọng nhất cho tổ chức và cá nhân. Chúng giúp xác định mục tiêu rõ ràng và cung cấp hướng dẫn cho việc đạt được thành công.
 2. Đo lường thành tựu: Kết quả chính trong OKRs cho phép đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu dựa trên những chỉ số cụ thể và số liệu định lượng. Điều này giúp đánh giá tiến bộ và hiệu suất của tổ chức và cá nhân.
 3. Tạo sự minh bạch và đồng thuận: OKRs được chia sẻ công khai trong tổ chức, tạo ra sự minh bạch và thông tin chung. Điều này giúp tất cả mọi người trong tổ chức hiểu rõ mục tiêu chung và cùng hướng đến kết quả đó.
 4. Khuyến khích sự linh hoạt và sáng tạo: OKRs không chỉ xác định mục tiêu, mà còn khuyến khích sự linh hoạt và sáng tạo trong việc đạt được kết quả. Các nhân viên được khuyến khích đề xuất cách tiếp cận và phương pháp để đạt được mục tiêu.

Cấu trúc OKRs

 1. Mục tiêu (Objective): Mục tiêu là mô tả ngắn gọn về những gì muốn đạt được. Nó phải cụ thể, đo lường được và truyền đạt rõ ràng.
 2. Kết quả chính (Key Results): Kết quả chính là các chỉ số định lượng để đo lường mức độ hoàn thành mục tiêu. Chúng phải có tính đo lường cụ thể và có thể đo được để đánh giá tiến trình.

3.Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực hiện là bước quan trọng để đạt được OKRs. Nó bao gồm việc xác định các hoạt động cụ thể, nguồn            lực cần thiết và lịch trình để đảm bảo mục tiêu được đạt đúng thời hạn.

 1. Xây dựng OKRs cá nhân: OKRs cũng có thể được áp dụng ở cấp cá nhân. Bằng cách thiết lập OKRs cá nhân, mỗi người có thể tập trung vào mục tiêu cá nhân và đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức.

Áp dụng OKRs

 1. Xác định mục tiêu cấp tổ chức: Đầu tiên, các mục tiêu chung của tổ chức cần được xác định. Các mục tiêu này phải phù hợp với chiến lược tổ chức và mang tính cạnh tranh.
 2. Thiết lập OKRs cấp phòng ban và cá nhân: Tiếp theo, OKRs cần được thiết lập ở mức phòng ban và cá nhân. Mỗi phòng ban và cá nhân phải xác định mục tiêu cụ thể và liên kết chặt chẽ với mục tiêu tổ chức.
 3. Định kỳ theo dõi và đánh giá: OKRs cần được theo dõi và đánh giá định kỳ. Các báo cáo tiến độ và điều chỉnh được thực hiện để đảm bảo tiến trình thực hiện OKRs.
 4. Tinh thần liên tục cải thiện: OKRs không chỉ đảm bảo tiến trình và kết quả hiện tại, mà còn khuyến khích tinh thần liên tục cải thiện. Việc học hỏi từ kết quả và điều chỉnh chiến lược và hoạt động là quan trọng để đạt được thành công trong tương lai.

Kết luận

OKRs là một phương pháp quản lý mục tiêu mạnh mẽ có thể được áp dụng ở mọi cấp độ tổ chức. Chúng giúp xác định mục tiêu rõ ràng, đo lường kết quả chính xác và tạo ra sự minh bạch và đồng thuận trong tổ chức. Bằng cách áp dụng OKRs, các tổ chức và cá nhân có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất và đạt được thành tựu cao hơn. Việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh định kỳ là quan trọng để đảm bảo tiến trình và li

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Mô hình ASK là gì

Next Post

Mô hình kaizen

Read next

Văn hóa doanh nghiệp

Giới thiệu Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong thành công của một tổ chức. Nó bao gồm tập hợp…

Năng lực là gì

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, khái niệm “năng lực” đóng vai trò quan trọng trong…

Các trò chơi team building

Trò chơi team building trong nhà là một phương pháp hiệu quả để gắn kết và xây dựng đội nhóm mạnh mẽ trong môi…

Doanh nghiệp phi tài chính

Trong thời đại công nghệ và tài chính phát triển mạnh mẽ, các mô hình kinh doanh mới xuất hiện liên tục và mang…