flow chart là gì

Giới thiệu về Flow Chart

Flow Chart (biểu đồ luồng) là một công cụ biểu đồ hình vẽ mô tả quy trình hoặc chuỗi các bước, quyết định và hành động trong một hệ thống hoặc quy trình cụ thể. Nó thể hiện một loạt các bước và quyết định theo một trình tự logic, giúp người sử dụng dễ dàng hiểu và theo dõi quy trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về flow chart, cấu trúc và ứng dụng của nó trong quản lý quy trình.

Cấu trúc của Flow Chart

 1. Hình dạng (Shapes): Flow Chart sử dụng các hình dạng đặc biệt để biểu thị các yếu tố khác nhau trong quy trình. Các hình dạng phổ biến bao gồm hình chữ nhật (biểu thị bước hoặc hành động), hình tròn (biểu thị quyết định), hình hình thoi (biểu thị hành động kết nối) và các hình dạng khác. Mỗi hình dạng có ý nghĩa và mục đích riêng để truyền tải thông tin cho người đọc.
 2. Mũi tên (Arrows): Mũi tên được sử dụng để kết nối các hình dạng trong Flow Chart và chỉ ra sự di chuyển của quy trình. Chúng biểu thị luồng thông tin hoặc hướng đi từ một bước hoặc quyết định sang bước hoặc quyết định tiếp theo.
 3. Bước (Steps): Flow Chart mô tả từng bước trong quy trình theo trình tự logic. Mỗi bước thể hiện một hành động hoặc công việc cụ thể trong quy trình. Các bước có thể được biểu thị bằng các hình chữ nhật và được kết nối bằng mũi tên.
 4. Quyết định (Decisions): Quyết định là các điểm trong quy trình khi cần đưa ra lựa chọn hoặc điều kiện để xác định hướng đi tiếp theo. Trong Flow Chart, quyết định được biểu thị bằng hình tròn và có các mũi tên đi vào và ra khỏi hình tròn để chỉ ra các lựa chọn hoặc điều kiện khác nhau.
 5. Luồng (Flow): Luồng là sự di chuyển của thông tin, quyết định và hành động trong Flow Chart. Nó được xác định bởi mũi tên và hướng đi từ một bước hoặc quyết định sang bước hoặc quyết định tiếp theo.
 6. Bắt đầu và Kết thúc (Start and End): Flow Chart bắt đầu bằng một hình chữ nhật biểu thị điểm bắt đầu của quy trình và kết thúc bằng một hình chữ nhật khác biểu thị điểm kết thúc của quy trình.
 7. Mô tả (Description): Mỗi bước hoặc quyết định trong Flow Chart có thể được kèm theo mô tả hoặc giải thích để giúp người đọc hiểu rõ hơn về ý nghĩacủa chúng. Mô tả này có thể bao gồm các từ khóa chính, phụ và từ khóa liên quan để đảm bảo sự rõ ràng và chi tiết.

Ứng dụng của Flow Chart trong quản lý quy trình

Flow Chart có nhiều ứng dụng trong quản lý quy trình và giúp cải thiện hiệu suất và hiệu quả của một tổ chức. Dưới đây là một số ứng dụng chính của nó:

 1. Phân tích quy trình: Flow Chart cho phép tổ chức phân tích và hiểu rõ quy trình hoạt động của họ. Bằng cách mô tả các bước và quyết định, Flow Chart giúp xác định các khuyết điểm, sự cố và cải tiến trong quy trình hiện tại.
 2. Tối ưu hóa quy trình: Dựa trên thông tin từ Flow Chart, tổ chức có thể tìm cách tối ưu hóa quy trình bằng cách loại bỏ hoặc tối giản hóa các bước không cần thiết, giảm thiểu lỗi và thời gian xử lý.
 3. Đào tạo và hướng dẫn: Flow Chart là một công cụ hữu ích để đào tạo nhân viên mới và hướng dẫn công việc. Nó cung cấp một hình ảnh rõ ràng về các bước và quyết định cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
 4. Định tuyến quy trình: Flow Chart có thể được sử dụng để xác định lộ trình và các bước cần thiết để hoàn thành một quy trình. Điều này giúp tổ chức xác định thời gian, nguồn lực và trách nhiệm cần thiết để đạt được mục tiêu.
 5. Phân chia công việc: Flow Chart cho phép tổ chức phân chia công việc và xác định người thực hiện từng bước cụ thể trong quy trình. Điều này giúp cải thiện sự phân công và quản lý tài nguyên.
 6. Kiểm soát chất lượng: Flow Chart có thể được sử dụng để xác định các điểm kiểm soát chất lượng trong quy trình. Bằng cách định rõ các bước kiểm tra và tiêu chuẩn chất lượng, tổ chức có thể đảm bảo rằng quy trình được thực hiện đúng cách và đạt được chất lượng mong muốn.

Tổng kết

Flow Chart là một công cụ quan trọng trong quản lý quy trình. Nó cung cấp một cách trực quan và logic để biểu diễn các bước, quyết định và luồng của quy trình. Flow Chart giúp tổ chức phân tích, tối ưu hóa và kiểm soát quy trình, đồng thời cung cấp một cách hiệu quả để đào tạo và hướng dẫn nhân viên. Bằng cách sử dụng Flow Chart, tổ chức có thể nâng cao hiệu suất và hiệu quả của họ trong quản lý quy trình.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Cách đánh giá thử việc

Next Post

Các trò chơi team building

Read next

Cách đánh giá thử việc

Quá trình đánh giá thử việc đóng vai trò quan trọng trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên cho một…

Cách quản lý thời gian

Trong cuộc sống và công việc hiện đại, quản lý thời gian hiệu quả là một kỹ năng quan trọng để tăng năng suất và…

Mô hình ASK là gì

Mô hình ASK (Attract, Share, Keep) là một phương pháp kinh doanh hiệu quả trong việc tạo sự kết nối và tương tác…

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và tổ chức nguồn nhân lực của một tổ chức.…